19. Jun 2015.

Opština Ulcinj, kao korisnik projekta ''Developing and Integrating the Welfare System toward a Welfare Mix System Locally Managed in the Adriatic Area - ADRIATIC WELFARE MIX (2°ord./0225/0)'', koji finansira Evropska unija preko IPA Adriatic fonda, poziva zainteresovane kandidate da se prijave za sljedeću radnu poziciju:

Eksterni saradnik (ekspert) za Adriatic Welfare Mix projekat

Veličina: 0.27MB | Adobe PDF