19. Oktobar 2019.
Javni konkurs: Dodjela stipendija talentovanim studentima za školsku 2019/2020. godinu

JAVNI KONKURS

za dodjelu stipendija i nagrada  studentima za školsku 2019/2020. godinu            

            Opština Ulcinj će izvršiti dodjelu stipendija i nagrada studentima poslije završene prve godine studija (obim studijskog programa za jednu godinu, tj. 60 ECTS) na ustanovama za visoko obrazovanje, bez obzira na mjesto studiranja, koji ispunjavaju  uslove propisane Odlukom o stipendiranju i nagradjivanju studenata („Sl. list CG - opštinski propisi“, br. 36/19).

            1. Pravo na stipendiranje imaju kandidati - studenti koji:

Prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju postigli indeks uspjeha najmanje 9,0,  bez obzira na mjesto studiranja. 
Crnogorski državljani koji ima prebivalište u Opštini Ulcinj.
Redovno upisali godinu studija.
Nijesu  gubili ni jednu godinu tokom studija. 
Nijesu u radnom odnosu na neodredjeno vrijeme. 

2. Pravo na stipendiju imaju i studenti osobe sa invaliditetom, pripadnici romske 

zajednice, korisnici materijalnog obezbedjenja (u daljem tekstu korisnici MO-a), bez obzira na prosjek ocjena iz predhodne godine,uz uslov da su:

crnogorski državljani sa prebivalištem na teritoriji Opštine Ulcinj,
redovno upisali godinu studija,
nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija, 
nijesu u radnom odnosu na neodredjeno vrijeme. 

3. Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova raspisanog Konkursa kandidati  su dužani priložiti i sledeću dokumentaciju: 

a)  uvjerenje o državljanstvu, 

b)  potvrdu o prebivalištu, 

c) potvrdu o redovnom upisu godine studija, 

d) potvrdu o položenim ispitima iz predhodne godine, 

e)  potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni, 

f)  izvod iz registra rodjenih, 

g)  potvrdu da nije zaposlen na neodredjeno vrijeme. 

            Osobe sa invaliditetom uz prijavu na konkurs prilažu pored dokumenata iz tačke 3. alineja a, b, c, d, f,  g  i rješenje kojim je utvrdjen status OSI u skladu sa posebnim propisom. 

            Pripadnici romske zajednice uz prijavu na konkurs prilažu  pored dokumenata iz tačke 3. alineja  a, b, c, d, f,  g  i  izjavu da su pripadnici romske zajednice. 

            Korisnici MO uz prijavu na konkurs, prilažu pored dokumenata iz tačke 3.  alineja a, b, c, d, f,  g  i  rješenje o ostvarivanju prava na MO. 

            Studenti koji konkurišu za dodjelu stipendije su obavezni da dokumentaciju koju posjeduju na stranom jeziku prevedu na službenom jeziku. 

            Dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Komisija neće vršiti povraćaj priložene dokumentacije. 

Rok za podnošenje prijava je od  18.10.2019.  do  18.11.2019.godine. 

            Prijave se podnose na adresu: Opština Ulcinj - Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, Bul. Gjerdj Kastrioti Skenderbeu, sa naznakom  za Komisiju za dodjelu stipendija, ili na šalteru Gradjanskog biroa Opštine Ulcinj. 

            Obrazac prijave je dostupan na sajtu Opštine www.ul-gov.me ili na šalteru Gradjanskog biroa. 

            Ovaj organ  neće uzeti na razmatranje prispjele aplikacije nakon isteka roka konkursa. 

            Dodatne informacije mogu se  dobiti na telefon: 030-412-650,  kontakt osoba: Mirjeta Gjoni  mob. 069-241-734. 

 

                                                                                                                                         SEKRETARKA,

                                                                                                                                          Pranvera Sulić

Prijava na konkurs za dodjelu stipendije za školsku 2019/2020. g.

Datum: 22. Oktobar 2019. | Veličina: 0.11MB | Adobe PDF