12. Avgust 2022.

                                 OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

 

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

 

da je nosilac projekta   „STANKOINVEST” s.r.o Prag, Republika Češka,  podnio  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat  izgradnje  Solarne Fotonaponske Elektrane snage 4999,90kWp,   na KP 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46, KO Briska Gora- Ulcinj

 

U vezi sa navedenim,  pozivamo  vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova, kao i na web sajtu  opštine.

                                          

Rok za javni uvid i dostavljanje  mišljenja o podnijetom zahtjevu, u pisanoj formi je do 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                08. 2022.god, na adresu: Opština Ulcinj,  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.

 

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

 

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

 

da je nosilac projekta   „STANKOINVEST” s.r.o Prag, Republika Češka,  podnio  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat  izgradnje  Solarne Fotonaponske Elektrane snage 4999,90kWp,   na KP 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46, KO Briska Gora- Ulcinj

 

U vezi sa navedenim,  pozivamo  vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova, kao i na web sajtu  opštine.

                                          

Rok za javni uvid i dostavljanje  mišljenja o podnijetom zahtjevu, u pisanoj formi je do 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                08. 2022.god, na adresu: Opština Ulcinj,  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.

 

 

dokumentacija o odlucivanju 5 mwp

Veličina: 15.79MB | Adobe PDF