Skupština Opštine

Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Opštine Ulcinj

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.14MB | Adobe PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2022. godinu

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.52MB | Adobe PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan za 2022. godinu JP „Centar za kulturu"

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.17MB | Adobe PDF

Odluka o imenovanju V.D. Sekretara Skupštine Opštine Ulcinj

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.21MB | Adobe PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za finansije, privredu i razvoj

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluka o pristupanju izmjenama Poslovnika Skupštine Opštine Ulcinj i obrazovanje Komisije za izradu predloga izmjena

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju D.O.O. „Parking Servis"

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.1MB | Adobe PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju člana Odbora za Izbor i imenovanje

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje prosora, zaštitu životne sredine i komunalno stambenu djelatnost

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predsjednika i člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine br. 529/22 od 25.07.2022. godine o imenovanju Amila Grbovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora d.o.o „Parking Servis"

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluka o davanju saglasnosti Predsjedniku Opštine na Odluku o bratimljenju Opštine Ulcinj i grada Silvi u R. Italija br. 01-040/22-732 od 30.05.2022. godine.

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluka o davanju saglasnosti Sekretarijatu za zaštitu imovine Opštine Ulcinj za zaključenje poravnanja u predmetu Osnovnog suda u Ulcinju P br. 522/21

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.17MB | Adobe PDF

Odluka o davanju saglasnosti Sekretarijatu za zaštitu imovine Opštine Ulcinj za zaključenje poravnanja u predmetu Osnovnog suda u Ulcinju P br. 523/21

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.17MB | Adobe PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine br. 518/22-3 od 25.07.2022. godine o razrešenju Aleksandra Jacovića dužnosti izvršnog direktora d.o.o. „Parking servis"

Datum: 17. Avgust 2022. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Rješenje o razriješenju Upravnog Odbora JP "Centar za kulturu" Ulcinj

Datum: 25. Jul 2022. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Rješenje o razriješenju Upravnog odbora Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama Opštine Ulcinj

Datum: 25. Jul 2022. | Veličina: 0.1MB | Adobe PDF

Rješenje o razriješenju Odbora direktora D.O.O."Za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači i ribolov" Ulcinj

Datum: 25. Jul 2022. | Veličina: 0.17MB | Adobe PDF

Rješenje o razriješenju Odbora direktora D.O.O."Vodovod i kanalizacija" Ulcinj

Datum: 25. Jul 2022. | Veličina: 0.1MB | Adobe PDF