Skupština Opštine

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Ulcinj za 2019. godin

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 5.09MB | Adobe PDF

Zaklučak od 31.10.2019. godine.

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluku o prodaji zemljišta u svojini Opštine Ulcinj

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluku o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 16 i 17 zone "B" podzone 4 DUP-a "Ulcinjsko polje - Išmić Melinda"

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Rješenje o naknadi troškova za rad Komisije za izradu predloga Statuta opštine Ulcinj

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Odluku o pristupanju izradi Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj i obrazovanju Komisije za izradu Predloga Poslovnika

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Odluku o imenovanju sekretara Skupštine opštine Ulcinj

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.05MB | Adobe PDF

Odluku o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 10 zone "B" podzone 5 DUP-a "Ulcinjsko Polje" - Cenaj Xhemal

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluka o davanju saglasnosi na izbor direktora

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika Opstine br. 01-1299/19 od 12.08.2019. godine o stavljanju van snage Odluke o utvrdjivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Ulcinj

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Ulcinj za 2018 godinu.

Datum: 14. Oktobar 2019. | Veličina: 10.21MB | Adobe PDF

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Datum: 14. Oktobar 2019. | Veličina: 0.16MB | Adobe PDF

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava ženskom preduzetništvu

Datum: 14. Oktobar 2019. | Veličina: 0.28MB | Adobe PDF

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Odbora za planiranje i uredjenje prostora i komunalno - stambenu djelatnost Skupštine opštine Ulcinj

Datum: 14. Oktobar 2019. | Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Datum: 14. Oktobar 2019. | Veličina: 0.16MB | Adobe PDF

Odluka o stipendiranju i nagrađivanju studenata

Datum: 14. Oktobar 2019. | Veličina: 0.11MB | Adobe PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u dugoročni zakup nepokretnosti

Datum: 14. Oktobar 2019. | Veličina: 0.05MB | Adobe PDF

Rješenje o Izmjenama i dopunama Rjesenja o obrazovanju Savjeta za zaštitu životne sredine Skupštine opštine Ulcinj

Datum: 14. Oktobar 2019. | Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća ,, Centar za Kulturu'' Ulcinj

Datum: 14. Oktobar 2019. | Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Odluka o davanju saglasnosti na na postizanju poravnanja u parničnom postupku P.br: 134/18

Datum: 14. Oktobar 2019. | Veličina: 0.09MB | Adobe PDF