Skupština Opštine

Z a k lj u č a k -Plan za revitalizaciju izgorjelih maslinjaka od požara koji je zahvatio Staru maslinadu u septembru 2018. godine

Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluku o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju naknade za uređenje, korišćenje i privremeno korišćenje zemljišta u skladu sa planom privremenih objekata

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Program podizanja spomen-obilježja za 2020. godinu

Veličina: 0.09MB | Adobe PDF

Program rada Skupštine opštine Ulcinj za 2020. godinu

Veličina: 0.11MB | Adobe PDF

Odluku o donošenju lokalnog plana za socijalnu inkluziju roma i egipćana za period 2020-2023 u opštini ulcinj

Veličina: 0.4MB | Adobe PDF

Odluku o donošenju Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Ulcinj za period 2020-2023. godine

Veličina: 0.39MB | Adobe PDF

Odluku o podizanju spomen - obilježja posvećenom Đerđu Kastriotu Skenderbegu

Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluku o javnom linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Ulcinj

Veličina: 0.23MB | Adobe PDF

Odluku o izmjenama i dopunama odluke o prenosu prava svojine

Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Odluku o potvrđivanju Odluke o dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Ulcinj

Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluka o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Ulcinj

Veličina: 0.17MB | Adobe PDF

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika Opštine br 01-374/19 i 01-375/19 od 29.11.2019. godine o dodijeli finansijske i robne pomoći Vladi Republike Albanije

Veličina: 0.1MB | Adobe PDF

Odluku o davanju saglasnosti na Statut društva sa ograničenom odgovornošću Vodovod i kanalizacija

Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Odluka o budžetu opštine Ulcinj za 2020 godinu

Veličina: 8.7MB | Adobe PDF

Statut Opštine Ulcinj

Datum: 06. Decembar 2019. | Veličina: 0.29MB | Adobe PDF

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Ulcinj za 2019. godin

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 5.09MB | Adobe PDF

Zaklučak od 31.10.2019. godine.

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Odluku o prodaji zemljišta u svojini Opštine Ulcinj

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Odluku o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 16 i 17 zone "B" podzone 4 DUP-a "Ulcinjsko polje - Išmić Melinda"

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.08MB | Adobe PDF

Rješenje o naknadi troškova za rad Komisije za izradu predloga Statuta opštine Ulcinj

Datum: 11. Novembar 2019. | Veličina: 0.06MB | Adobe PDF