Predsjednik Opštine

Glavni Gradski Arhitekta: arh.Dren Rogova, dipl.ing.

Adresa: Blv. Gjergj Kastrioti Skenderbeu bb

Tel: +382 30 412 150 lokal 106

E-mail: glavni.gradski.arh@ul-gov.me

Služba Glavnog gradskog arhitekte vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

- izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora;

- predlaganje realizacije investicionih projekata u interesu lokalne samouprave;

- donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta;

- davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima;

- provjeravanje usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom;

- propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata;

- davanje saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta;

- izgrađivanje projektnog zadatka za urbanistički projekat;

- upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

- saradnju sa nevladinim organizacijama iz djelokruga svog rada;

- druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom i drugim propisima.