14. Maj 2020.

Na osnovu člana 40.  Zakona o lokalnoj samoupravi  (“Službeni list Crne Gore”, broj 02/2018 i 34/2019), člana 19. i 79. Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (“Službeni list Crne Gore” - Opštinski propisi br. 17/08 i  14/12),     

SAZIVAM PRVU SJEDNICU PRVOG REDOVNOG ZASIJEDANJA SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ

Za  sjednicu predlažem slijedeći,

D n e v n i    r e d:

- Usvajanje zapisnika sa Druge sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 23.12.2019. godine

- Konstatacija ostavke Predsjednika Opštinske Izborne Komisije Ulcinj-Pjeter Ljuljđuraj

- Konstatacija ostavke člana Komisije za predmet K1 - Gëzim Haxhibeti

- Konstatacija ostavke odbornika - Arsim Cuca

- Konstatacija prestanak mandata odbornika - Ilir Harasani

1. Pitanja i odgovori  odbornika,

2. Predlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Ulcinj,

3. Izvještaj o radu Predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za 2019. godinu,

4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine br. 01-680/20-2 od 05.05.2020. godine o donošenju Programa mjera ekonomske podrške za građane i privrednike Ulcinja za vrijeme trajanja pandemije izazvane korona virusom,

5. Predlog Izvještaja o stanju uredjenja prostora za 2019 godinu,

6. Predlog Programa uredjenja prostora za 2020 godinu,

7. Predlog Odluke o davanju saglasnosi na Plan rada d.o.o “Vodovod i kanalizacija” za 2020 godinu,

8. Predlog Odluke o davanju saglasnosi na Program obavljanja komunalnih djelatnosti sa finansijkim planom d.o.o “Komunalne djelatnosti” za 2020 godinu,

9. Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i finansijske iskaze D.O.O. Komunalne djelatnosti - Ulcinj za 2019 godinu,

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosi na Program rada sa finansijskim planom d.o.o “Parking servis” za 2020 godinu,

11. Predlog Odluke o davanju saglasnosi na Plan rada sa finansijskim planom d.o.o “Možura” za 2020 godinu,

12. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama,

13. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i nacinu izvođenja i emitovanja muzike u ugostiteljskim objektima i određivanja ulica, djelova ulica naselja i drugih lokalcija za održavanje javnih skupova na otvorenom prostoru, kao i vrijeme održavanja opštine Ulcinj,

14. Predlog Odluke o podizanju spomen - obilježja postavljanjem spomen - ploče žrtvama zemljotresa 1979. godine,

15. Predlog Odluke o uslovima, postupku i načinu dodjeljivanja Javnih priznanja i nagrada Opštine Ulcinj,

16. Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021

 Izbor i imenovanje

17. Rješenje o naknadi troškova za rad Komisije za izradu predloga Poslovnika o radu Skupštine  opštine Ulcinj

18. Predlog Odluke o razrešenju Upravnog Odbora JP Centar za Kulturu Ulcinj,

19. Predlog Odluke o imenovanju Upravnog Odbora JP Centar za Kulturu Ulcinj,

20. Predlog Rješenje o imenovanju člana Savjeta Lokalnoj Javnog emitera ,, RTUL''

21. Predlog Odluke o razrešenju člana Odbora direktora Zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadih voda za Crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje ,, Vodacom '' D.O.O.

22. Predlog Odluke o imenovanju člana Odbora direktora Zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadih voda za Crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje ,, Vodacom '' D.O.O.

Sjednica će se održati dana 27.05. 2020. godine ( srijeda ), sa početkom u 11:00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj.

PREDSJEDNIK,

Dr. Ilir Çapuni, s.r.

 

Link za Materijal Prve sjednice Prvog redovnog zasijedanja:

http://www.ul-gov.me/cms/view.php?id=4886&userid=0