12. Tetor 2019.
Shqyrtimin publik: Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqinit per vitin 2019

LAJMËRIM

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për buxhet dhe financa

Lajmrohet publiku që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik:

Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqinit per vitin 2019

Shqyrtimi publik zgjate nga data 07.10.2019 deri me 21.10.2019 si dhe do te organizohet me date si vijon:

ULQIN, Salla e madhe e Kuvendit Komunal me date 21.10.2019 në ora 12:00

Shqyrtimin publik do ta organizoj Sekretariati per buxhet dhe financa.

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mbi Vendimin mund të dorëzohen te Sekretariati per financa dhe buxhet në zyren nr.116 ose përmes nr. të telefonit 030/412-141 çdo dite prej orës 11:00-14:00.

Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqinit per vitin 2019

Data: 12. Tetor 2019. | Madhësia: 0.38MB | Adobe PDF