17. Dhjetor 2015.

Meqenëse edhe pas disa tentimeve nuk është mundur të dorëzohet akti (vendimi ) mbi tatimmin në patundshmëri në procedurë juridike tek subjektet në vijim, publikohet njohtimi:

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 12.02.15

Madhësia: 0.13MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 18.02.15

Madhësia: 0.17MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 25.02.15

Madhësia: 0.2MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 04.03.15

Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 06.03.15

Madhësia: 0.18MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 09.04.2015

Madhësia: 0.61MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 13.04.2015

Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 17.04.2015

Madhësia: 0.22MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 20.04.2015

Madhësia: 0.28MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 22.04.2015

Madhësia: 0.16MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 27.04.2015

Madhësia: 0.99MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 28.04.2015

Madhësia: 1.8MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 04.05.2015

Madhësia: 1.67MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 11.05.2015

Madhësia: 1.73MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 11.05.2015

Madhësia: 1.74MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 12.05.2015

Madhësia: 1.73MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 14.05.2015

Madhësia: 2.7MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 14.05.2015

Madhësia: 1.75MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 15.05.2015

Madhësia: 1.92MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 30.06.2015

Madhësia: 1.17MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 03.07.2015

Madhësia: 0.65MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 17.12.2015

Madhësia: 0.14MB | Adobe PDF