06. Mars 2015.

Komuna e Ulqinit shpall  thirje publike -për grumbullimin e ofertave -për dhënijen  me qira  të tokës  në pronësi  të  Komunës  me destinim  vendosjen e objekteve të përkohshme  sipas Planit  për vendosjen e objekteve të përkohshme  për vitin 2015.

Toka  ofrohet me qira  në periudhë  një vjecare ,respektivisht  për vitin  kalendarik 2015.

Me, qira do të ofrohen  lokacionet  e prezantuara në  tabelën  e  publikuar  në dokumentin më poshtë.

Qasja  në tabelë mund të bëhet  cdo ditë edhe në  zyrën 75 dhe atë  nga ora  13-15, tek  nënpunsja Arbra Aliq.

Kont.tel.030-412-050 lokali 19.

Kryetari i Komisionit

Allmir Mollabeqiri

Thirje publike për dhënijen me qira të tokës për vendosjen e objekteve të përkohshme

Madhësia: 0.19MB | Adobe PDF

Vendimi për zgjidhjen e ofertuesit më të mirë

Madhësia: 4.08MB | Adobe PDF