27. Nëntor 2014.

Sekretarijati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik organizon Shqyrtim publik në lidhje me draft Vedimin mbi rregullimin e komunikacionit urban, ndërurban dhe Auto-Taxi. Shqyrtimi publik do të zgjasë 15 (pesëmdhjet) ditë.,gjegjësisht prej datës 27.11.2014. gjerë më 12.12.2014 vit.

Draft Vedimin mbi rregullimin e komunikacionit urban, ndërurban dhe Auto-Taxi mund ta gjeni këtu.

Shqyrtimi publik qendror do të mbahet në ndërtesën e Komunës së Ulqinit,në sallen e madhe me 16.12.2014.vit.,me fillim në ora 11.00.

Organi i pushtetit lokal i cili do të udhëheq procedurën e shqyrtimit publik është Sekretariati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik të Komunës së Ulqinit.

Vërejtjet,propozimet dhe sygjerimet, dorëzohen në formë të shkruar në adresën e Sekretarijatit për ekonomi e zhvillim ekonomik të Komunës së Ulqinit.

Ky sekretariat do të shqyrtoj të gjitha vërejtjet,propozimet dhe sugjerimet e pjesmarrësëve në këtë shqyrtim publik

Vedimin mbi rregullimin e komunikacionit urban, ndërurban dhe Auto-Taxi

Madhësia: 0.16MB | Adobe PDF