05. Qershor 2015.

Komuna e  Ulqinit  ka publikuar  thirje publike  (grumbullimin   e ofertave ) për  dhënijen me qera  të tokës  në pronësi  të Komunës  destinuar  për  vendosjen e objekteve të  përkohshme,  sipas  Planit  për  objektet  në  fjalë  për vitin 2015 (“FL.flet.MZI- dispozitat e përgjithshme,,nr.4/15), si dhe Plotësimet  e planit  për  objektet e përkohshme  për vitin 2015. 
Toka  ofrohet  me qera  deri në  fund  të vitit 2015,përjashtim  bëjnë  hapsirat  për parking  që  ofrohen  për  një  periudhë  tre mujore. 
Me  qira jepen lokacionet  e publikuara  në tabelën  që gjindet  në  faqen  elektronike  të Komunes se Ulqinit (www.ul-gov.me). Qasje ne tabelë  mund  të  keni  cdo ditë   pune  në  zyrën 73, në  ndërtesën e Komunës nga ora  13-15 h  tek nënpunësi   Arben Tagani 030-412- 050(lokali 19)
 

THirje publike për dhënijen me qera të tokës për vendosjen e objekteve të perkohshme

Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF

Vendimi për zgjidhjen e ofertuesit më të mirë 04.06.2015

Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF