31. Avgust 2015.

Predsjednik Opštine Ulcinj, Zaključkom broj 01- 1661/15  od 13. avgusta 2015.godine, utvrdio je Nacrt Strateškog plana razvoja Opštine Ulcinj 2015- 2020. 

Nacrt odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od  14.avgusta 2015.godine, zaključno sa  29. avgusta 2015. godine.                                                                                                                     

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Nacrt Strateškog plana razvoja objaviće se:

na internet site-u Opštine Ulcinj www.ul-gov.me

Javna rasprava  održaće se u elektronskoj, pisanoj i usmenoj formi.

Javna rasprava u elektronskoj formi organizuje se putem dostavljanja elektronskih primjedbi, predloga i sugestija građana i drugih učesnika na e-mail omer.bajraktari@ul-gov.me u toku cjelokupnog perioda predviđenog za javnu raspravu.

Javna rasprava u pisanoj formi organizuje se putem dostavljanja pisanih primjedbi, predloga i sugestija građana i drugih učesnika na adresu:

Menadžer Opštine Ulcinj, Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb, zaključno sa danom okončanja javne rasprave.

Javna rasprava u usmenoj formi održaće se:

- u sali Skupštine Opštine Ulcinj, dana  25.avgusta 2015. godine,  sa početkom u  10,00 časova.

Javnu raspravu sprovešće Služba menadžera i Sekretariat za privredu i ekonomski razvoj,  koji će po okončanju iste, sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na web sajtu Opštine u roku od tri dana od dana izrade.

SLUŽBA MENADŽERA

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

Zaključak o javnoj raspravi

Veličina: 0.11MB | Adobe PDF

Strateški plan razvoja opštine Ulcinj

Veličina: 1.97MB | Adobe PDF

Zaključak o javnoj raspravi

Veličina: 0.11MB | Adobe PDF