22. Oktobar 2015.

Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta

Sekretariati për veprimtari komunale  dhe mprojtjen e ambientit

Br./ Nr: 06 - 

Ulcinj -Ulqin, 23.10.2015.g.-v.

 

Predsjednik Opštine Ulcinj,  Zaključkom broj 01- 253/15  od 22.10.2015.godine, utvrdio je Nacrt Studije zaštite područja „Ulcinjske Solane“.

 

          Nacrt Studije stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 22 dana, počev od  22.10.2015.godine,  zaključno  sa  12.11.2015. godine.

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

Nacrt  Studije zaštite područja „Ulcinjske Solane“ zaštite područja „Ulcinjske Solane“objaviće se:

 

na internet site-u Opštine Ulcinj www.ul-gov.me

 

Javna rasprava  održaće se u elektronskoj, pisanoj i usmenoj formi.

 

Javna rasprava u elektronskoj formi organizuje se putem dostavljanja elektronskih primjedbi, predloga i sugestija građana i drugih učesnika na

 

e-mail zenepa.lika@ul-gov.me, avdula.dervishi@ul-gov.me,

          omer.bajraktari@ul-gov.me

u toku cjelokupnog perioda predviđenog za javnu raspravu.

 

Javna rasprava u pisanoj formi organizuje se putem dostavljanja pisanih primjedbi, predloga i sugestija građana i drugih učesnika na adresu:

 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Opštine Ulcinj,

 Bul. „M. Tita“ - „Gj. K . Skenderbeu“ bb, zaključno sa danom okončanja javne rasprave.

 

Javna rasprava u usmenoj formi, odnosno centralna  javna rasprava održaće se:

- u velikoj  sali Skupštine Opštine Ulcinj, dana  06.11.2015. godine,  sa početkom

u  11,00 časova.

 

Javnu raspravu sprovešće Sekretariat za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine,  koji će po okončanju iste, sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na web sajtu Opštine u roku od tri dana od dana izrade.

 

SEKRETARIAT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU AMBIJENTA

Zaključak o utvrđivanju nacrta studije zaštite područja "Ulcinjske solane"

Veličina: 0.37MB | Adobe PDF

Studija zaštite područja "Ulcinjska Solana"

Veličina: 10.5MB | Adobe PDF

nacrt akta o zastiti solane ulcinj

Veličina: 0.5MB | Adobe PDF