21. Dhjetor 2015.

Lajmrohet publiku qe Komuna e Ulqinit, Sekretariati per buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik Propozim Vendimin per tatimin ne patunshmeri .  Shqyrtimi publik do te nbahet ne ndertesen e Komunes se Ulqinit, Salla e vogel,  me date si 23.12.2015. ne ora 19:00

Shqyrtimin publik do ta organizoj Sekretariati per financa dhe buxhet.

Te gjitha verejtjet, propozimet dhe sugjerimet mbi Propozim Vendimin mund te dorezohen te Sekretariati per financa dhe buxhet ne zyren nr.109 ose permes nr. te telefonit 030/411-613 çdo dite prej ores 11:00-14:00.

Propozim Vendimin per tatimin ne patunshmeri 21.12.2015

Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF