13. Dhjetor 2016.

Lajmrohet publiku që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik:

Vendimin për përcaktimin e vlerës së patundshmëris në treg për vitin 2017 të Komunës së Ulqinit

Shqyrtimi publik do të mbahet me date si vijon:

ULQIN,Salla e madhe e Kuvendit Komunal me date 15.12.2016 në ora 19:00

Shqyrtimin publik do ta organizoj Sekretariati per buxhet dhe financa.

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mbi Vendimin mund të dorëzohen te Sekretariati per financa dhe buxhet në zyren nr.116 ose përmes nr. të telefonit 030/412-141 çdo dite prej orës 11:00-14:00.

Sekretariati për buxhet dhe financa