13. Dhjetor 2016.

Lajmrohet publiku që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik:

Vendimin e Buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2017,
Vendimin për kompenzimin komunal,
Vendimin për taks banimin.

Shqyrtimi publik zgjate nga data 02.12.2016 deri me 17.12.2016 si dhe do te organizohet me date si vijon:

SHTOJ, Shkolla Fillore „Marko Nuculovic“ me date 13.12.2016 në ora 16:00
KATERKOLLE, Salla e Kinemas me date 14.12.2016 nëora 19:00
ULQIN,Salla e madhe e Kuvendit Komunal me date 15.12.2016në ora 19:00

Shqyrtimin publik do ta organizoj Sekretariati per buxhet dhe financa.

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mbi Vendimet mund të dorëzohen te Sekretariati per buxhet dhe financa në zyren nr.116 ose përmes nr.të telefonit 030/412-141 çdo dite pune prej orës 11:00-14:00.

Sekretariati për buxhet dhe financa

Vendimi i Buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2017

Madhësia: 0.21MB | Adobe PDF

Vendimi për taks-banimin

Madhësia: 0.09MB | Adobe PDF