24. Mars 2017.
Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 13.02.2017

Madhësia: 3.77MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 14.02.2017

Madhësia: 2.17MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 15.02.2017

Madhësia: 2.6MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 20.03.2017

Madhësia: 7.45MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 24.03.2017

Madhësia: 8.78MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 31.03.2017

Madhësia: 5.79MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 08.04.2017

Madhësia: 8.6MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 14.04.2017

Madhësia: 2.4MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 18.04.2017

Madhësia: 5.05MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 20.04.2017

Madhësia: 7.19MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 24.04.2017

Madhësia: 7.19MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 26.04.2017

Madhësia: 1.33MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 13.05.2017

Madhësia: 5.77MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 25.05.2017

Madhësia: 3.42MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 02.06.2017

Madhësia: 6.24MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 17.07.2017

Madhësia: 0.35MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 01.08.2017

Madhësia: 0.7MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 28.08.2017

Madhësia: 1.24MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 08.09.2017

Madhësia: 0.51MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 11.09.2017

Madhësia: 0.99MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 20.09.2017

Data: 20. Shtator 2017. | Madhësia: 0.52MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 25.09.2017

Data: 25. Shtator 2017. | Madhësia: 1.42MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 03.10.2017

Data: 03. Tetor 2017. | Madhësia: 0.59MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 25.10.2017

Data: 25. Tetor 2017. | Madhësia: 1.69MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 06.11.2017

Data: 06. Nëntor 2017. | Madhësia: 3.07MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Aktëvendimi për tatim në patundshmëri 09.11.2017

Data: 09. Nëntor 2017. | Madhësia: 0.6MB | Adobe PDF