26. Mars 2018.

Lajmrohen qytetaret që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik:

Ndryshimet dhe plotesimet e vendimit te tatimit ne patundeshmeri  te Komunës së Ulqinit,

Shqyrtimi publik zgjate nga data 26.03.2018. deri me 09.04.2018.

Shqyrtimi permbylles do te mbahet ne Ulqin, Salla e madhe e Kuvendit Komunal me date 09.04.2018 në ora 19:00.

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mund të dorëzohen te Sekretariati per buxhet dhe financa në zyren nr.109 ose përmes nr.të telefonit 030/401-613 çdo dite pune prej orës 11:00-14:00.

Ndryshimet dhe plotesimet e vendimit te tatimit ne patundeshmeri te Komunës së Ulqinit

Data: 26. Mars 2018. | Madhësia: 0.86MB | Adobe PDF