23. Maj 2018.

Me rastin e zbatimit të Ligjit për planifikim dhe ndërtim, Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit në bashkëpunim me Komunën e Ulqinit organizon diskutim publik mbi temën: legalizimi i objekteve të ndërtuara në mënyrë të paligjshme.

Njoftojmë të gjithë të interesuarit për mbajtjen e tribunes publike e cila do të mbahet më 30.05.2018.vit., të mërkurën në 11:00 ora në sallën e madhe të Komunës së Ulqinit në katin e parë.

Me rrespekt,

SEKRETAR,

arh. Aleksandar Dabović, dipl.ing.

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj