25. Qershor 2019.

Lajmrohet publiku që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik: 

- Vendimin për taksat lokalo komunale. 

Shqyrtimi publik zgjate nga data 21.06.2019 deri me 05.07.2019vit., si dhe do te mbahet takimi per te gjith te interesuarit me daten 04.07.2019 vit. ne sallen e vogel te Kuvendit Komunal në ora 12:00h. 

Shqyrtimin publik do ta organizoj Sekretariati per buxhet dhe financa. 

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mbi Vendimin mund të dorëzohen te Sekretariati per financa dhe buxhet në zyren nr.122 çdo dite prej orës 11:00-14:00.

Sekretariati për buxhet dhe financa 

KOMUNA E ULQINIT 

Propozimi i vendimit mbi taksat komunale lokale

Data: 25. Qershor 2019. | Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF

Vendimi mbi konstatimin e propozim vendimit per taksat lokale komunale

Data: 28. Qershor 2019. | Madhësia: 0.37MB | Adobe PDF