01. Gusht 2019.

Lajmërohet publiku që Kuvendi i Komunës së Ulqinit, Komisioni për hartimin e draft Statutit në bashkëpunim me Shërbimin e Kuvendit, ka vënë në shqyrtim publik: 

- Draft Statutin e Komunës së Ulqinit. 

Shqyrtimi publik zgjatë 30 ditë.

Shqyrtimin publik do ta organizoj Komisioni për hartimin e draft Statutit në bashkëpunim me Shërbimin e Kuvendit.

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mbi draft Statutin mund të dorëzohen direkt pranë Shërbimit të Kuvendit, përmes arkivës, përmes postës në adresën Kuvendi i Komunës, Komisioni për hartimin e draft Statutit, bulevardi Gjergj Kastrioti Skenderbeu pn., apo në rrugë elektronike në email adresën: parlament@ul-gov.me.

Kuvendi i Komunës së Ulqinit

 

Bashkangjitur:

Draft Statuti i Komunës së Ulqinit

Draft Statuti i Komunës së Ulqinit

Data: 01. Gusht 2019. | Madhësia: 0.67MB | Adobe PDF