19. Nëntor 2019.

Lajmrohet publiku që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik:

Vendimin e Buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2020

Shqyrtimi publik zgjate nga data 14.11.2019 deri me 28.11.2019 si dhe do te organizohet me date si vijon:

KATERKOLLE, Salla e Kinemas me date 25.11.2019 në ora 12:00
SHTOJ, Shkolla Fillore „Marko Nuculovic“ me date 25.11.2019 në ora 14:30
ULQIN,Salla e madhe e Kuvendit Komunal me date 26.11.2019 në ora 12:00

Shqyrtimin publik do ta organizoj Sekretariati per buxhet dhe financa.

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mbi Vendimin mund të dorëzohen te Sekretariati per financa dhe buxhet në zyren nr.116 ose përmes nr. të telefonit 030/412-141 çdo dite prej orës 11:00-14:00.

Sekretariati për buxhet dhe financa

Vendimi për përcaktimin e Draft vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2020

Data: 19. Nëntor 2019. | Madhësia: 0.21MB | Adobe PDF

Propozim Vendimi për buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2020

Data: 19. Nëntor 2019. | Madhësia: 9.48MB | Adobe PDF