16. Korrik 2020.

Për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të shkaktuar nga virusi Kovid 19, shtyhet data e mbajtjes të shqyrtimit publik për Planin e Menaxhimit të Parkut të Natyrës "Kriporja e Ulqinit ". Data e re do të përcaktohet posa të krijohen kushtet e nevojshme e sigurisë shëndetësore, për ç’gjë do të njoftoheni me kohë.