21. Korrik 2020.

Për shak të përkeqësimit të situatës epidemiologjike në Mal të Zi dhe Ulqin, shqyrtimi publik për  Planin e Menaxhimit të Parkut të Natyrës "Kriporja e Ulqinit " nuk do të mbahet. Të gjithë të interesuarit mund t’i dërgojnë vërejtjet me postë në adresë:

Komuna e Ulqinit

Bulevar Skenderbeu p.n.

85360 Ulqin

Ose në e-mail kabinet@ul-gov.me

Afati i ri për dërgimin e vërejtjeve është 28.07.2020