07. April 2021.

Na osnovu člana 40.  Zakona o lokalnoj samoupravi  (,,Službeni list Crne Gore”, broj 02/2018 i 34/2019), člana 66 Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj (,,Službeni list Crne Gore” - Opštinski propisi br. 27/20),     

S A Z I V A M DRUGU SJEDNICU PRVOG REDOVNOG ZASIJEDANJA

SKUPŠTINE OPŠTINE ULCINJ

Za  sjednicu predlažem sljedeći,

D n e v n i    r e d:

          - Usvajanje zapisnika sa Prve sjednice Prvog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 15.03.2021 i 17.03.2021. godine.

Pitanja i odgovori  odbornika,
Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje,
Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i propise,
Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za finansije, privredu i razvoj,
Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambenu djelatnost,
Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti,
Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju,
Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga, naziva naselja, ulica, trgova i institucija,
Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine,
Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za savremenu umjetnost, materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu,
Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO,
Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za saradnju sa dijasporom,
Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za javna priznanja Opštine Ulcinj,
Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe građana,
Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom,
Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost i prava manjina,
Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za lokalni saobraćaj,
Predlog Odluke o imenovanju odbornika koji prisustvuje sklapanju braka,
Razmatranje inicijative Kluba odbornika Force u vezi istraživanja nafte u blizini Ulcinja,
Razmatranje inicijative Kluba odbornika SD za proglašenje puta Dr. Arnold Von Harfi koji se proteže od bivšeg Hotela Galeb do Hotela Albatros pješačkom zonom.

Sjednica će se održati dana 08.04.2021. godine ( četvrtak ), sa početkom u 16:00 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj.

 

 PREDSJEDNIK,

HAXHI SULEJMANI,s.r.