Gjatë vitit 2012, 2013, 2014 dhe 2015, Zyra për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte ka punuar në implementimin e 8 IPA projekteve:

  • “Procurement of Beach Maintenance Equipment in the Municipality of Ulcinj“
  • “From Marginal to Renewable Energy Sources Sites“ 
  • “Gender Resources Centers for Orientation and Professional Qualification of Socially Excluded Women in Albania and Montenegro“
  • “The Cross-Border Pact, Cultural Heritage Without Borders“
  •  “MARUBI: a cooperative model for tourism promotion between Shkodra and Ulcinj“
  • “Developing and Integrating the Welfare Systems toward a Welfare Mix Systems Locally Managed in Adriatic Area“
  • “Improvement of Energy Efficiency through an Inter-Municipal Management Network“
  • Protection of marine and coastal ecosystems, Ulcinj Municipality
  • AGRIGO4CITIES - Urban agriculture for changing cities: governance models for better institutional capacities and social inclusion
  • EGUTS - ELECTRIC, ELECTRONIC AND GREEN URBAN TRANSPORT SYSTEMS

Detajet lidhur me këto projekte mund ti lexoni nga dokumenti në vijim:

Projektet ndërkombëtare 130215

Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Projekti: Koalicionet lokale për zhvillimin e komunitetit

Madhësia: 0.18MB | Adobe PDF

Projekti: Përmirësimi i mbrojtjes sociale dhe sigurisë së viktimave të dhunës në familje

Madhësia: 0.21MB | Adobe PDF

Projekti: AGRIGO4CITIES - Bujqësia urbane për ndryshimin e qyteteve: modelet qeverisëse për kapacitete më të mira institucionale dhe përfshirje sociale – AGRIGO4CITIES

Madhësia: 0.1MB | Adobe PDF

Projekti: EGUTS - SISTEMET E TRANSPORTIT URBAN ELEKTRIK, ELEKTRONIK DHE TË GJELBËR

Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF