06. Shtator 2016.

Njohuritë dhe qëndrimet e adoleshentëve për problemin e narkomanisë

Organizata e shoqërisë civile HORIZONTI I RI, në bashkëpunim me Zyrën për parandalimin e narkomanisë në komunën e Ulqinit, në periudhën tetor-dhjetorë të vitit 2015, ka realizuar një hulumtim kualitativ, me qëllim që ...

Më shumë
05. Tetor 2016.

Publikim udhëzuesit "Fëmijet në konflikt me ligjin"

Në kuadër të projektit me titull “Partneriteti lokal kundër abuzimit të drogave dhe delikuencës së të miturve” u botua udhëzuesi “Fëmijët në konflikt me ligjin” i cili u mbështet nga ambasada e Shteteve ...

Më shumë