03. Jun 2019.

Obavještenje o javnoj nabavci: Asfaltiranje puteva na teritoriji Opštine Ulcinj

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava   OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI ...

Opširnije
24. Maj 2019.

Obavještenje o javnoj nabavci: Nabavka elektromaterijala za održavanje javne rasvjete

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava  OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI           Nabavka elektromaterijala za održavanje ...

Opširnije
24. Maj 2019.

Obanvještenje o javnoj nabavci: Asfaltiranje ulica u ruralnom području Opštine

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                       ...

Opširnije
06. Maj 2019.

Obavještenje o javnoj nabavci: Registracija vozila Opštine Ulcinj

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                      ...

Opširnije
18. April 2019.

Obavještenje o javnoj nabavci: Asfaltiranje ulica u ruralnom području selo Bojke

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                ...

Opširnije
29. Mart 2019.

Obavještenje o javnoj nabavci: Nabavka GPS Geodetski instrument

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ...

Opširnije
18. Mart 2019.

Obavještenje o javnoj nabavci: Asfaltiranje ulica u ruralnom području Opštine

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                      ...

Opširnije