19. Jun 2015.

Javni oglas: Eksterni saradnik za Adriatic Welfare Mix projekat

Opština Ulcinj, kao korisnik projekta ''Developing and Integrating the Welfare System toward a Welfare Mix System Locally Managed in the Adriatic Area - ADRIATIC WELFARE MIX (2°ord./0225/0)'', koji finansira Evropska unija preko IPA Adriatic fonda, poziva zainteresovane ...

Opširnije
14. April 2015.

Poziv za konkurs: Službenik patrole - „Patrol Officer", 1 izvršilac

Opština Ulcinj Komuna Ulqin Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj Sekretarijati per ekonomi dhe zhvillim ekonomik 14.04.2015 Ulcinj/ Ulqin, Poziv za konkurs Opština Ulcinj kao kofinansijer i institucija koja implementira projekat „ODRŽIVI RAZVOJ MORSKOG I OBALNOG EKOSISTEMA ...

Opširnije
14. Januar 2015.

Konkurs za idejno rješenje Maskote

Kancelarija za Madjunarodnu Saradnju i Projekte - Opština Ulcinj, u sklopu projekta “Održivi razvoj ekosistema posredstvom odbrane i odgoja morske faune”, otvara konkurs za biranje idejnog rješenja maskote, sa akcentom na temu gore napomenutog projekta. 

Opširnije
18. Decembar 2014.

Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2014 godinu

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama objavljene u („Sl. list CG", br. 5/07), PREDSJEDNIK OPŠTINE ULCINJ r a s p i s u j e JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2014.GODINU 1. ...

Opširnije
18. Decembar 2014.

Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2014/2015 godinu

OPŠTINA ULCINJ SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Na osnovu člana 2. Pravilnika o kriterijumima za stipendiranje talentovanih studenata Opštine Ulcinj, raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2014/2015 godinu Opština Ulcinj će izvršiti ...

Opširnije
21. Novembar 2014.

Obuke u sklopu projekta "Adriatic Welfare Mix"

Opština Ulcinj u saradnji sa Biznis start centrom Bar (BSC Bar) tokom decembra 2014. i januara 2015. za mlade potencijalne preduzetnike u Ulcinju organizuje besplatne obuke na teme : STICANJE OSNOVNIH POSLOVNIH VJEŠTINA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U CRNOJ GORI PRONALAŽENJE POSLOVNE ...

Opširnije
18. Novembar 2014.

Konkurs za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2014/2015 godinu

OPŠTINA ULCINJ SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Na osnovu člana 2. Pravilnika o kriterijumima za stipendiranje talentovanih studenata Opštine Ulcinj, raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija talentovanim studentima za školsku 2014/2015 godinu Opština Ulcinj će izvršiti ...

Opširnije