16. Jun 2017.

Konkurs za dodjelu stalnih i sezonskih linija za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika u prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Ulcinj

Na osnovu člana 6. 7. i  38. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl.list RCG", br. 45/05 i "Sl.list CG", br. 75/10, 38/12 i 18/14)  i člana  3, 7 i 8. Odluke o gradskom i prigradskom saobraćaju i auto-taksi prevozu ("Sl.list CG" - opštinski propisi br. ...

Opširnije
24. Mart 2017.

Javni poziv za izbor 2 (dva) člana savjeta RTUL

Na osnovu člana 147 Zakona o elektronskim medijima (“Sl. list CG”, broj 46/10), člana 64 Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, broj 6/02), člana 32 stav 1 tačka18 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list RCG”, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i ...

Opširnije