19. Jun 2015.

Javni oglas: Eksterni saradnik za Adriatic Welfare Mix projekat

Opština Ulcinj, kao korisnik projekta ''Developing and Integrating the Welfare System toward a Welfare Mix System Locally Managed in the Adriatic Area - ADRIATIC WELFARE MIX (2°ord./0225/0)'', koji finansira Evropska unija preko IPA Adriatic fonda, poziva zainteresovane ...

Opširnije
14. April 2015.

Poziv za konkurs: Službenik patrole - „Patrol Officer", 1 izvršilac

Opština Ulcinj Komuna Ulqin Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj Sekretarijati per ekonomi dhe zhvillim ekonomik 14.04.2015 Ulcinj/ Ulqin, Poziv za konkurs Opština Ulcinj kao kofinansijer i institucija koja implementira projekat „ODRŽIVI RAZVOJ MORSKOG I OBALNOG EKOSISTEMA ...

Opširnije