17. Oktobar 2018.

Obaveštenje Da je nosiocu projekta, "Nedim Komerc" d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 480/18-3 od 16.10.2018 godine, kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Da je nosiocu projekta, “Nedim Komerc” d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 480/18-3 od 16.10.2018 godine, kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje  stambeno poslovnog objekta na urbanistiëkoj parceli br.281 I ...

Opširnije
05. Oktobar 2018.

Obaveštenje da jenosilac projekta „Nedim Komerc" d.o.o., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno poslovnog obekta

„Nedim Komerc“ d.o.o., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju  stambeno poslovnog obekta,  na urbanističkoj parceli br.281 i 281a, zona “B”, lokalitet ”Totoši”, DUP “Ulcinj-Grad”,  ...

Opširnije
05. Oktobar 2018.

Obaveštenje da je nosilac projekta, „DIJARI" D.O.O., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju hotela

„DIJARI“ D.O.O., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju hotela,  na urbanističkoj parceli br.5 i 6, zona “B”, podzona 9, koju čine   katastarske parcele br.30/183 i 30/627, KO Ulcinjsko Polje ,  Opština ...

Opširnije
27. Septembar 2018.

Obaveštenje da je nosioc projekta Karamanaga H Šućurija iz Ulcinja, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje da je nosioc projekta Karamanaga H Šućurija iz  Ulcinja, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za  izgradnju hotela  na urbanističkoj parceli UP 44 koju čine djelovi kat.parc. br 3207/4 i 3208/1 KO Ulcinj, u ...

Opširnije
07. Septembar 2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, Karamanaga Hasan Šućurija, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju hotela

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V ...

Opširnije
27. Jul 2018.

Obaveštenje da je nosilac projekta "Mediterraneo Invest" d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
Obaveštenje da je nosiocu projekta,  Opštini Ulcinj, donijeto rješenje za rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Opštini Ulcinj
23. Jul 2018.

Obaveštenje da je nosiocu projekta, Opštini Ulcinj, donijeto rješenje za rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema u Opštini Ulcinj

  Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
Obaveštenje Da je nosiocu projekta,  FAF&Co D.O.O. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 272 /18
29. Jun 2018.

Obaveštenje Da je nosiocu projekta, FAF&Co D.O.O. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 272 /18

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  ...

Opširnije
Obaveštenje Da je nosilac projekta, FAF&CO d.o.o.  iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu
18. Jun 2018.

Obaveštenje Da je nosilac projekta, FAF&CO d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
Rješenje br.06-238/18: Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat-Izgradnja stambeno poslovnog objekta  "Lamela 1" i "Lamela2",  na urbanističkoj parceli br.27,  u zoni "B", podzona"6", u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko polje" Opština Ulcinj
13. Jun 2018.

Rješenje br.06-238/18: Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat-Izgradnja stambeno poslovnog objekta "Lamela 1" i "Lamela2", na urbanističkoj parceli br.27, u zoni "B", podzona"6", u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko polje" Opština Ulcinj

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj. O B A V J E Š T A V A zainteresovane ...

Opširnije