08. Septembar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Berisha Invest Group" d.o.o., iz Ulcinja, donijeto Rješenje br. 06-492/20-2 od 02.09.2020.godine

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost da je nosiocu projekta „Berisha Invest Group“ ...

Opširnije
08. Septembar 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Telenor" d.o.o. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije Pinješ 2

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost da je nosilac projekta „Telenor“ d.o.o. ...

Opširnije
20. Avgust 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Berisha Invest Group" d.o.o., iz Ulcinja podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
17. Jul 2020.

Obavještenje: Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu „Tula Company" d.o.o.

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
01. Jul 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica, donijeto Rješenje br. 06-355/20-2

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta   Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,     O B A V J E Š ...

Opširnije
11. Jun 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Hill Beach" d.o.o. iz Ulcinja, Donji Štoj bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Crna Gora Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je „Hill Beach“ d.o.o. iz Ulcinja, Donji Štoj bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi ...

Opširnije
02. Jun 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Crnogorski Telekom" a.d. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
02. Jun 2020.

Obavještenje: da je nosiocu projekta „VARONA" d.o.o., Solanski put b.b. Ulcinj, donijeto Rješenje

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
01. Jun 2020.

Obavještenje: Da je za nosioca projekta „Ema Kop" d.o.o Ulcinj, donijeta sljedeća dva Rješenja

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je za ...

Opširnije
09. Maj 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „ Benicomerc" d.o.o., Bar, Požarevačka br.B7., podnio zahtjev

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije