21. April 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „ VARONA" d.o.o., iz Ulcinja, Solanski put b.b., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
16. Mart 2020.

Obavještenje: Da je nosilac projekta „Ema Kop" d.o.o., podnio dva zahtjeva za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
10. Mart 2020.

Obavještenje: Da je Nosioc projekta „Miami" d.o.o. iz Ulcinja, Ivana Milutinovića bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

AGENCIJA  ZA  ZAŠTITU  PRIRODE  I  ŽIVOTNE  SREDINE Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), Agencija za  zaštitu prirode i životne sredine, OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
19. Februar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Majstori HYKAJ" d.o.o., Kodre b.b. Ulcinj donijeto Rješenje

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
10. Februar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Sinani Company" d.o.o., Štodra b.b. Ulcinj donijeto Rješenje

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
29. Januar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „R.H. Promet" d.o.o., Bijelo Polje, donijeto Rješenje

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost Da je nosiocu projekta „R.H. Promet“ d.o.o., Bijelo ...

Opširnije
28. Januar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Telenor" d.o.o. Podgorica, donijeto Rješenje

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost Da je nosiocu projekta „Telenor“ d.o.o. Podgorica, ...

Opširnije
28. Januar 2020.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Tula Company" d.o.o., Totoši b.b. iz Ulcinja, donijeto Rješenje

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije
21. Januar 2020.

Obavještenje: Da je nosioc projekta „Majstori HYKAJ" d.o.o., Kodre b.b. Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, O B A V J E Š T A V A zainteresovanu javnost da je ...

Opširnije