25. Oktobar 2019.

Obavještenje:da je nosilac projekta „Telenor" d.o.o. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije Zoganj

OPŠTINA ULCINJ  Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  O B A V J E Š T A V A  ...

Opširnije
24. Oktobar 2019.

Obavještenje: da je nosilac projekta, Vait A. Nikaj iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje stambeno poslovnog objekta u zahvatu DUP-a "Ulcinjsko polje"

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta   Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,     O B A V J E Š ...

Opširnije
10. Oktobar 2019.

Obavještenje: da je nosilac projekta „Geštenja MNE" d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

OPŠTINA ULCINJ Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta   Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,     O B A V J E ...

Opširnije
09. Avgust 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta, „CUNGU&CO" d.o.o. iz Ulcinja donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost Da je nosiocu projekta, ...

Opširnije
26. Jul 2019.

Procjena uticaja na životnu sredinu: Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata - „CUNGU&CO" d.o.o. iz Ulcinja

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je ...

Opširnije
23. April 2019.

Obavještenje:Da je nosiocu projekta, Mediterraneo Gradnja- Construction d.o.o. iz Ulcinja donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj  O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost  Da je nosiocu projekta, Mediterraneo Gradnja- ...

Opširnije
12. April 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta, Mediterraneo Gradnja- Construction d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborate procjene uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,  O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je ...

Opširnije
08. Mart 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta, JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore iz Budve, ul. Popa Jola Zeca b.b., donijeto rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost Da je ...

Opširnije
25. Februar 2019.

Obavještenje: Da je nosilac projekta - JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, ul. Popa Jola Zeca b.b. iz Budve, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je ...

Opširnije
22. Februar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Dijari" d.o.o. iz Ulcinja, Ulcinjsko polje b.b, donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovne organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je ...

Opširnije