22. Februar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Dijari" d.o.o. iz Ulcinja, Ulcinjsko polje b.b, donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovne organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je ...

Opširnije
21. Februar 2019.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta „Geštenja MNE" d.o.o. iz Ulcinja,, donijeto Rješenje

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovne organe, organizacije i zainteresovanu  javnost Da je ...

Opširnije
20. Februar 2019.

Obavještenje: Da je za nosioca projekta, „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" d.o.o. iz Podgorice donijeto rješenje

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”,broj 075/18) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost Da je za  nosioca  projekta, „Karisma Hotels ...

Opširnije
06. Februar 2019.

Obavještenje: da je nosilac projekta „Dijari" d.o.o.iz Ulcinja, Ulcinjsko polje b.b, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije ...

Opširnije
04. Februar 2019.

Obaveštenje: Da je nosilac projekta „ Geštenja MNE" d.o.o. iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18),    Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  Opština Ulcinj, O B A V J E Š T E NJ E Zainteresovane organe, organizacije ...

Opširnije
22. Januar 2019.

Obavještenje:Nosilac projekta „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" d.o.o.

„Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,  O B A V J E Š T A V A zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost ...

Opširnije
21. Januar 2019.

Obavještenje:Nosilac projekta „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" d.o.o.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost Da je nosiocu projekta, „Karisma Hotels ...

Opširnije
04. Januar 2019.

Obavještenje: Nosilac projekta „Karisma Hotels Adriatic Montenegro" d.o.o.

Zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnostda je nosilac projekta „Karisma Hotels Adriatic Montenegro” d.o.o.  iz Podgorice  podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za projekat izgradnje objekta: Hotel ...

Opširnije
21. Decembar 2018.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta, "Model Slovenija Invest" donijeto Rješenje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 27/13 i 52/16)Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije