08. Shtator 2017.

Thirja e mbledhjes së jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 54 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Fl. zyr. RMZ“, nr. 42/03, 28/04, 75/05 dhe 13/06  dhe „Fl. zyr. MZ, nr. 88/09, 3/10, 38/12, 10/14, 57/14 dhe 13/16), nenit 45 të Statutit të Komunës së Ulqinit ...

Më shumë
12. Korrik 2017.

Thirja e mbledhjes së tretë të seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 54 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Fl. zyr. RMZ“, nr. 42/03, 28/04, 75/05 dhe 13/06  dhe „Fl. zyr. MZ, nr. 88/09, 3/10, 38/12, 10/14, 57/14 dhe 13/16), nenit 69 të Statutit të Komunës së Ulqinit ...

Më shumë
23. Dhjetor 2016.

Thirja e mbledhjes së dytë të seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 54 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Fl. zyr. RMZ“, nr. 42/03 dhe “Fl. Zyr. MZ” nr. 88/09 dhe 3/10),  nenit. 69 të Statutit të Komunës së Ulqinit (“Ll. Zyr. MZ” nr. 5/07  - ...

Më shumë
25. Dhjetor 2014.

Thirja e mbledhjes së tretë të seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

Në bazë të nenit 54 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale ( “Fl.zyrt.RMZ” nr 42/03 l .Fl MZi ”nr . 88/09 I 3/10), neni 69 të Statutit të Komunës së Ulqinit (“Fl.zyrt. MZi ” Nr 5/07 -Dispozitat komunale ) dhe neni 77dhe ...

Më shumë