Konkurs publik për ndarjen e mjeteve të Komunës së Ulqinit destinuar për mbështetjen e projekteve të organizatave joqeveritare për vitin 2021

Data: 04. Mars 2021. | Madhësia: 1.56MB | Adobe PDF

Pyetësori socio-ekonomik: Porti i peshkimit në Kepin e Gjeranave

Data: 09. Shkurt 2021. | Madhësia: 1.43MB | MS Word

Njoftim për marrësin: Vendimi mbi tatimin në patundshmëri 02.12.2020

Data: 02. Dhjetor 2020. | Madhësia: 0.8MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Vendimi mbi tatimin në patundshmëri 11.11.2020

Data: 11. Nëntor 2020. | Madhësia: 0.62MB | Adobe PDF

Draft Propozimi i Vendimit për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2021

Data: 02. Nëntor 2020. | Madhësia: 0.84MB | Adobe PDF

Aktvendimi nr. 06- 492/20-2 për bartësin e projektit „Baruti Group" sh.p.k.

Data: 21. Shtator 2020. | Madhësia: 1.97MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Vendimi mbi tatimin në patundshmëri 14.09.2020

Data: 14. Shtator 2020. | Madhësia: 3.43MB | Adobe PDF

Njoftim për marrësin: Vendimi mbi tatimin në patundshmëri 07.08.2020

Data: 07. Gusht 2020. | Madhësia: 2.62MB | Adobe PDF

Elaborati i vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësor për projektin e Linjës për përpunimin e gurit dhe metalit, në Braticë

Data: 17. Korrik 2020. | Madhësia: 5.68MB | Adobe PDF

Draft Vendimi për shumën, llogaritjen dhe pagesën e kontributit të anëtarësisë Organizatës Turistike të Komunës së Ulqinit

Data: 12. Qershor 2020. | Madhësia: 0.67MB | Adobe PDF