Draft Statuti i Komunës së Ulqinit

Data: 01. Gusht 2019. | Madhësia: 0.67MB | Adobe PDF

Vendimi mbi konstatimin e propozim vendimit per taksat lokale komunale

Data: 28. Qershor 2019. | Madhësia: 0.37MB | Adobe PDF

Propozimi i vendimit mbi taksat komunale lokale

Data: 25. Qershor 2019. | Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF

Aktvendimi për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorave SHPK „Për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit, rritjen dhe gjuetinë e egërsirave" Ulqin

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimi për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorave SHPK „Ujësjellësi e kanalizimi" Ulqin

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimi për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorave SHPK „Veprimtaritë komunale" Ulqin

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimin për emërimin e këshillit të transmetuesit lokal Publik,, Radio Televizioni-Ulqin''

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.06MB | Adobe PDF

Aktvendimin për emërimin e komisionit zgjedhor komunal

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Vendim per ndryshimin dhe plotésimin e Vendimit per themelimin e shoqérisé me pérgjegjési te kufizuar "Parking servisi Ulqin"

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Programin për ndryshimet dhe plotësimet e Programit të ngritjes së përmendores kushtuar heroit të madhë legjendar dhe prijësit Gjergj Kastrioti - Skenderbeu

Data: 19. Prill 2019. | Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF