18. Gusht 2016.

Njoftim për prokurime publike: Ndërtimi i murit mbrojtës në Meteriz

Në bazë të nenit 62, alinea1  e Ligjit  për prokurime publike („Fletorja zyrtare MZI “, nr. 42/11 dhe 57/14)  Komuna e Ulqinit, GJ.K. Skenderbeu , publikon NJOFTIM PËR PROKURIM PUBLIK Ndërtimi i murit mbrojtës në ...

Më shumë
16. Gusht 2016.

Njoftim për prokurime publike: Ndërtimi I murit mbrojtës në rrugën lokale në Krruç

Në bazë  të nenit 62, alinea 1 e Ligjit për prokurime publike („Fletorja zyrtare e MZI “, nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna e Ulqinit Gj K,Skenderbeu, publikon                          ...

Më shumë
16. Gusht 2016.

Njoftim për prokurime publike: Vendosja e ngadalësuesve të shpejtësisë në 10 lokacione në qytet si dhe vendosja e pasqyrave të komunikacionit 12 copë

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall NJOFTIM  PËR  PROKURIME ...

Më shumë
25. Korrik 2016.

Njofim për prokurime publike: Tampimi I kater rrugëve në Fushën e Ulqinit

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall  NJOFTIM  PËR  PROKURIME PUBLIKE   Tampimi ...

Më shumë
20. Qershor 2016.

Njofim për prokurime publike: Shenimi i sinjalizimit horizontal ne qytet

Në bazë  të nenit 62, alinea 1 e Ligjit për prokurime publike („Fletorja zyrtare e MZI “, nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna e Ulqinit Gj K,Skenderbeu, publikon ShPALLJE PËR PROKURIM PUBLIK Shenimi  I sinjalizimit horizontal ne qytet , vlera e ...

Më shumë
07. Qershor 2016.

Njoftim për prokurime publike: Rekonstruimi i ndricimit publik, vlera e përgjithëshme përfshirë dhe TVSH-në 13.000,00 €

Në bazë  të nenit 62, alinea 1 e Ligjit për prokurime publike („Fletorja zyrtare e MZI “, nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna e Ulqinit Gj K,Skenderbeu, publikon SHPALLJE PËR PROKURIM PUBLIK  Rekonstruimi  i ndricimit publik, vlera e ...

Më shumë
07. Qershor 2016.

Njoftim për prokurime publike: Përpunimi dhe furnizimi i sinjalizimit vertikal dhe pajisjet e komunikacionit në territorin e Komunës së Ulqinit

Në bazë  të nenit 62, alinea 1 e Ligjit për prokurime publike („Fletorja zyrtare e MZI “, nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna e Ulqinit Gj K,Skenderbeu, publikon SHPALLJE PËR PROKURIM PUBLIK Përpunimi dhe furnizimi ...

Më shumë
07. Qershor 2016.

Njoftim për prokurime publike: Rekonstruimi i rrugëve në ullishtën e vjetër

Në bazë  të nenit 62, alinea 1 e Ligjit për prokurime publike („Fletorja zyrtare e MZI “, nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna e Ulqinit Gj K,Skenderbeu, publikon SHPALLJE PËR PROKURIM PUBLIK Rekonstruimi I rrugëve  në ullishtën e ...

Më shumë
26. Maj 2016.

Njoftim për prokurime publike: Sigurimi i elektromaterialit për mirëmbajtjen e ndericimit publik

  Në bazë  të nenit 62, alinea 1 e Ligjit për prokurime publike („Fletorja zyrtare e MZI “, nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna e Ulqinit Gj K,Skenderbeu, publikon ...

Më shumë
19. Prill 2016.

Njoftim për prokurime publike: Rekonstruimi I rrugëve në ullishtën e vjetër të Valdanosit

Në bazë të nenit 62, alinea1  e Ligjit  për prokurime publike („Fletorja zyrtare MZI “, nr. 42/11 dhe 57/14)  Komuna e Ulqinit  , GJ.K. Skenderbeu , publikon  NJOFTIM PËR PROKURIM PUBLIK Rekonstruimi  I rrugëve  në ...

Më shumë