19. Prill 2016.

Njoftim për prokurime publike: Sanimi i kalldrëmit në qytet

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall NJOFTIM  PËR  PROKURIME PUBLIKE   Sanimi i ...

Më shumë
14. Prill 2016.

Njoftim për prokurime publike: Sigurimi i pajisjeve kompjuterike

Në bazë të nenit 62, alinea 1 e Ligjit  për prokurime publike („Fleta zyrtare MZI ,nr.42/11 dhe 57/14 ) kërkuesi  Komuna Ulqin ,Gj.K.skenderbeu shpall                ...

Më shumë
30. Shtator 2014.

Thirje publike për dhënijen me qira në afat të gjatë të tokës

Komuna e Ulqinit ka shpallur thirje publike për (grumbullimin e ofertave) për dhënijen me qira në afat të gjatë prej 30 vitesh tokën me një sipërfaqe prej 25498m2.në Shtoj për ndërtimin e Akua parkut. Gjerësisht.   ...

Më shumë