Konkurs për ndarjen e bursave për studentët e talentuar për vitin shkollor 2015/2016
25. Dhjetor 2015.

Konkurs për ndarjen e bursave për studentët e talentuar për vitin shkollor 2015/2016

KOMUNA E ULQINIT SEKRETARIATI PËR ADMINISTRATË DHE VEPRIMTARI SHOQËRORE Në bazë të nenit 2 të Rregullores për kriteret për bursa për studentët e talentuar të Komunës së Ulqinit, shpallë KONKURS për ndarjen e ...

Më shumë
14. Prill 2015.

Thirje për aplikim: OFICER PATRULLE – "Patrol Officer", 1 punonjës

Opština Ulcinj Komuna Ulqin Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj Sekretarijati per ekonomi dhe zhvillim ekonomik 14.04.2015 Ulcinj/ Ulqin, Thirje për aplikim Komuna e Ulqinit si institucioni bashkëfinansues i cili zbaton projektin  ,, Zhvillimi i qendrueshëm i ...

Më shumë
12. Shkurt 2015.

Thirje publike për shitjen e patundshmërisë në Pinjesh –Ulqin

Komisioni  përkatës i Komunës  së Ulqinit shpall  thirje  publike  për shitjen e  patundshmërisë.  Subjekti I shitjes A.      Është toka  e patundshme  e cila  në ...

Më shumë
14. Janar 2015.

Konkurs për zgjidhje ideore për Maskotë

Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Projeke - Komuna e Ulqinit, në kuadër të projektit  “Zhvillimi i qendrueshëm i ekosistemit nëpërmes të mbrojtjes dhe kultivimit të faunës detare”, shpall konkurs për ...

Më shumë
18. Dhjetor 2014.

KONKURS PUBLIK PËR NDARJEN E MJETEVE PËR PROJEKTE ORGANIZATAVE JOQEVERITARE PËR VITIN 2014

Në bazë të nenit 3 të Vendimit për kriteret, mënyrën dhe procedurën e ndarjes së mjeteve për organizatat joqeveritare botuar në „Fletoren zyrtare të Malit të Zi", nr. 5/07, KRYETARI I KOMUNËS SË ULQINIT Shpall ...

Më shumë
18. Dhjetor 2014.

Konkurs për ndarjen e bursave studenteve të talentuar për vitin shkollor 2014/2015

KOMUNA E ULQINIT SEKRETARIJATI PER ADMINISTRATË DHE VEPRIMTARI SHOQRORE Në barë të nenit 2 te Rregulores per kriteret e bursës për studentët e talentuar te Komunes se Ulqinit, shpallë KONKURS Për ndarjen e bursave studentëve të talentuar ...

Më shumë
21. Nëntor 2014.

Trajnim në kuadër të projektit "Adriatic Welfare Mix"

Komuna e Ulqinit në bashkëpunim me Biznis Start qendrën Tivar (BSC Bar) në kuadër të projektit “Adriatic Welfare Mix”, të mbështetur nga Bashkimi Evropian, gjatë dhjetorit 2014 dhe janarit 2015 për sipërmarrësit e rinj ...

Më shumë

Thirje publike për dhënijen me qira në afat të gjatë të tokës

Komuna e Ulqinit ka shpallur thirje publike për (grumbullimin e ofertave) për dhënijen me qira në afat të gjatë prej 30 vitesh tokën me një sipërfaqe prej 25498m2.në Shtoj për ndërtimin e Akua parkut.

Më shumë