12. Janar 2020.

Lajmërim: se për bartësin e projektit „Bulić Gradnja" sh.p.k. Ulqin, është sjell Aktvendim

KOMUNA E ULQINIT Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit   Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe ...

Më shumë
06. Janar 2020.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „Tula Company" sh.p.k., Totosh p.n., Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
06. Janar 2020.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit Kisha Ortodokse Serbe, është sjell Aktvendimi

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
25. Dhjetor 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „Bulić Gradnja" sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
25. Dhjetor 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit „Gold Granit M&R" sh.p.k., Kodra p.n., Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
20. Dhjetor 2019.

Lajmërim: organizatat dhe opinionin e interesuar se bartësi i projektit „R.H. Promet" sh.p.k., nga Bijelo Pole

Në bazë të nenit 20 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18), Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit,  L A J M Ë R O N  Organet, ...

Më shumë
17. Dhjetor 2019.

Lajmërimi: Se për bartësin e projektit „R.H.-Promet" sh.a. nga Bijelo Pole, është sjell Aktvendimi

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë
17. Dhjetor 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Crnogorski Telekom" sh.a. Moskovska29 nga Podgorica, është sjell Aktvendimi

Në bazë të nenit 14 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit  L A J M Ë R O N  Opinionin e ...

Më shumë
17. Dhjetor 2019.

Lajmërim: Se për bartësin e projektit „Crnogorski Telekom" sh.a. Moskovska29 nga Podgorica, është sjell Aktvendimi

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,  L A J M Ë R O N  opinionin e interesuar  se ...

Më shumë
16. Dhjetor 2019.

Lajmërim: Se bartësi i projektit Kisha Ortodokse Serbe, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit

KOMUNA E ULQINIT  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit  Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale ...

Më shumë