AUDIO: MBLEDHJA E DYTË E SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT - 03.12.2018
05. Dhjetor 2018.

AUDIO: MBLEDHJA E DYTË E SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT - 03.12.2018

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:03:31   2. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 00:03:35 - 00:10:52 3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:10:53 - 00:18:00 4. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 00:18:01 - 00:24:36 5. Borislav Bašović 00:24:50 - ...

Më shumë
Video: Mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 29.10.2018
13. Nëntor 2018.

Video: Mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 29.10.2018

  Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:00:00  -  00:08:00 Florim Pali  00:08:07  -  00:10:20 Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:10:21  -  00:12:51 Haxhi Sulejmani  00:12:52  -  00:16:00 Ilir Harasani  ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
01. Nëntor 2018.

Audio: Mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:00:00  -  00:08:00 2. Florim Pali  00:08:01  -  00:10:11 3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:10:13  -  00:11:56 4. Haxhi Sulejmani  00:11:57  -  00:14:57 5. Ilir Harasani  ...

Më shumë
Video: Mbledhja e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
10. Shtator 2018.

Video: Mbledhja e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Predsjednik skupštine Ilir Čapuni  00:00:00  -  00:02:46 2. Nazif Cungu  00:02:54  -  00:05:01 3. Luigj Shkrelja  00:05:20  -  00:10:56 4. Džavid Hodžić  00:11:08  -  00:14:44 5. Haxhi Sulejmani  00:15:04 ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
10. Shtator 2018.

Audio: Mbledhja e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:00:00  -  00:02:45 2. Nazif Cungu  00:02:55  -  00:04:58 3. Luigj Shkrelja  00:05:20  -  00:10:56 4. Džavid Hodžić  00:11:08  -  00:14:44 5. Haxhi Sulejmani  00:15:04 ...

Më shumë
Video: Mbledhja e tretë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
03. Gusht 2018.

Video: Mbledhja e tretë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Uvodno izlaganje Predsjednika Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:04:19 2. Florim Pali 00:04:30 - 00:05:54 3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:05:55 - 00:08:13 4. Sead Osmanovic 00:08:21 - 00:09:04 5. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:09:11 - 00:10:23 6. ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e tretë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
01. Gusht 2018.

Audio: Mbledhja e tretë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Uvodno izlaganje Predsjednika Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:01:52 2. Florim Pali 00:01:57 - 00:03:18 3.Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:03:20 - 00:05:35 4. Sead Osmanovic 00:05:47 - 00:06:25 5. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:06:31 - 00:07:41 6. ...

Më shumë
Video: Mbledhja e dytë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
23. Korrik 2018.

Video: Mbledhja e dytë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1.Predsjednika Skupštine: Ilir Čapuni:  00:00:01  -  00:05:51   2.Džavid Hodžić  00:06:03  -  00:07:12   3.Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:07:16  -  00:08:31   4.Borislav Bašović  00:08:43  -  00:09:07 ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e dytë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
11. Korrik 2018.

Audio: Mbledhja e dytë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Ilir Čapuni 00:00:11 - 00:05:33 2. Džavid Hodžić 00:05:35 - 00:06:43 3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:06:44 - 00:07:58 4. Borislav Bašović 00:07:59 - 00:08:23 5. Omer Bajraktari 00:08:42 - 00:13:25 6. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:13:26 - ...

Më shumë