VIDEO: Mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 18.03.2019
29. Mars 2019.

VIDEO: Mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 18.03.2019

1. Predsjednik Ilir Čapuni: 00:00:00 - 00:06:42 2. Predsjednik Loro Nrekić - 00:07:38 - 00:09:30 3. Predsjednik Ilir Čapuni: 00:09:31 - 00:11:24 4. Agron Mehmedi: 00:11:27 - 00:12:29 5. Predsjednik Loro Nrekić: 00:12:46 - 00:15:46 6. Sead Osmanović: 00:16:40 - ...

Më shumë
AUDIO: Mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 18.03.2019
27. Mars 2019.

AUDIO: Mbledhja e parë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 18.03.2019

Predsjednik Ilir Čapuni:  00:00:00  -  00:06:33 Predsjednik Loro Nrekić -  00:06:38  -  00:08:23 Predsjednik Ilir Čapuni:  00:08:25  -  00:10:07 Agron Mehmedi:  00:10:09  -  00:11:31 Predsjednik Loro Nrekić:  00:11:33 ...

Më shumë
Video: Mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 27.12.2018
08. Janar 2019.

Video: Mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 27.12.2018

1. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:00:00 - 00:04:14 2. Agron Mehmeti: 00:04:29 - 00:05:24 3. Omer Bajraktari: 00:05:51 - 00:07:17 4. Predsjednik Opštine Loro Nrekić: 00:07:35 - 00:11:15 5. Predsjednik Skupštine Ilir Čapuni: 00:11:16 - 00:14:20 6. Sead ...

Më shumë
AUDIO: Mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 27.12.2018
29. Dhjetor 2018.

AUDIO: Mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 27.12.2018

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:04:11 2. Agron Mehmeti 00:04:16 - 00:04:55 3. Omer Bajraktari 00:05:10 - 00:06:30 4. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 00:06:43 - 00:10:19 5. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:10:21 - 00:14:20 6. Sead Osmanović ...

Më shumë
Video: Mbledhja e dytë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 03.12.2018
19. Dhjetor 2018.

Video: Mbledhja e dytë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 03.12.2018

1.Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:00:00  -  00:04:05 2. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić   00:04:20  -  00:11:40 3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni   00:11:41  -  00:18:38 4. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić   ...

Më shumë
AUDIO: MBLEDHJA E DYTË E SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT - 03.12.2018
05. Dhjetor 2018.

AUDIO: MBLEDHJA E DYTË E SEANCËS SË DYTË TË RREGULLT TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË ULQINIT - 03.12.2018

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:03:31   2. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 00:03:35 - 00:10:52 3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:10:53 - 00:18:00 4. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 00:18:01 - 00:24:36 5. Borislav Bašović 00:24:50 - ...

Më shumë
Video: Mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 29.10.2018
13. Nëntor 2018.

Video: Mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 29.10.2018

  Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:00:00  -  00:08:00 Florim Pali  00:08:07  -  00:10:20 Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:10:21  -  00:12:51 Haxhi Sulejmani  00:12:52  -  00:16:00 Ilir Harasani  ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
01. Nëntor 2018.

Audio: Mbledhja e parë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:00:00  -  00:08:00 2. Florim Pali  00:08:01  -  00:10:11 3. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:10:13  -  00:11:56 4. Haxhi Sulejmani  00:11:57  -  00:14:57 5. Ilir Harasani  ...

Më shumë
Video: Mbledhja e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
10. Shtator 2018.

Video: Mbledhja e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Predsjednik skupštine Ilir Čapuni  00:00:00  -  00:02:46 2. Nazif Cungu  00:02:54  -  00:05:01 3. Luigj Shkrelja  00:05:20  -  00:10:56 4. Džavid Hodžić  00:11:08  -  00:14:44 5. Haxhi Sulejmani  00:15:04 ...

Më shumë
Audio: Mbledhja e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit
10. Shtator 2018.

Audio: Mbledhja e jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni  00:00:00  -  00:02:45 2. Nazif Cungu  00:02:55  -  00:04:58 3. Luigj Shkrelja  00:05:20  -  00:10:56 4. Džavid Hodžić  00:11:08  -  00:14:44 5. Haxhi Sulejmani  00:15:04 ...

Më shumë