Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj
 
Sekretar: Arbin Çapriqi
Adresa: Bul. Skenderbeg bb
Tel/Fax: +382 30 412 206
E-mail: arbin.capriqi@ul-gov.me

Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj vrši poslove koji se odnose na:

 • pripremu propisa i drugih akata kojima se stimuliše politika razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika;
 • učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana;
 • prikupljanje i ažuriranje informacija o zainteresovanosti preduzeća za ulaganja, projektima podrške donatorskim aktivnostima i kreditnim linijama za preduzeća i preduzetnike;
 • praćenje stanja, prikupljanje i obrađivanje podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i njihovog značaja za razvoj preduzetništva;
 • učestvovanje u procesu privatizacije javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti;
 • analiziranje i predlaganje aranžmana uključivanja privatnog sektora i uslova za dodjeljivanje koncesija;
 • učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana i prikupljanje i obrađivanje podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije;
 • pripremanje programa aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou;
 • ostvarivanje saradnje i pružanje informacija zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima;
 • davanje sugestija i podrške za realizaciju pojedinih inicijativa;
 • učestvovanje u promovisanju i realizovanje aktivnosti za razvoj turizma u opštini;
 • predlaganje najboljih preduzetnika i privrednih društava za dodjelu odgovarajućih nagrada u oblasti turizma i poljoprivrede;
 • izrada projekata za lokalni i ekonomski razvoj, unapređivanje privrede, izrada ekoloških planova,
 • vođenje upravnog postupka iz okvira svojih nadležnosti;
 • učestvovanje u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti, i drugih propisanih uslova, za obavljanje privrednih djelatnosti (ugostiteljstvo, promet robe na malo i vršenje usluga u prometu i dr.), privrednih društva i preduzetnika, u skladu sa posebnim propisima;
 • izdavanje rješenje za obavljanje djelatnosti o produženom radnom vremenu;
 • utvrđivanje uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovne prostorije;
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi prevoza i obavljanje javnog prevoza teretnim motornim vozilima, kao i obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;
 • vršenje poslova koji se odnose na obavljanje pripremnih radnji i izradu propisa o osnivanju lokalne turističke organizacija;
 • učestvovanje u radu Skupštine lokalne turističke organizacije i ostvarivanja odgovarajuće saradnje;
 • rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorije ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registra tih objekata;
 • ovjeravanje knjiga žalbi i cjenovnika za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga;
 • vršenje i drugih poslova u skladu sa zakonom;
 • pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
 • priprema odgovore na odbornička pitanja upućenih Sekretarijatu i na odbornička pitanja iz nadležnosti Sekretarijata upućenih Predsjedniku Opštine;
 • evidenciju podataka o zbirkama ličnih podataka, kao i zaštitu istih;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.