02. Gusht 2022.
 
1. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 00:00
2. Sekretarja e Kuvendit Mirjeta Gjoni: 02:23
3. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 04:02
4. Kryetari i Komunës Omer Bajraktari: 07:26
5. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 10:38
6. Haxhi Sulejmani: 16:52
7. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 17:24
8. Trupat punues: 22:03
9. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 27:48
10. Arijan Murati: 30:18
11. Aslan lunji : 40:32
12. Kryetari i Komunës Omer Bajraktari: 46:46
13. Genci Nimanbegu : 49:56
14. Mustafa Bardhi: 55:42
15. Arijan Murati: 1:01:05
16. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 1:02:28
17. Trupat punues: 1:04:09
18. Kryetari i Komunës Omer Bajraktari: 1:06:45
19. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 1:08:05
20. Arijan Murati: 1:08:05
21. Trupat punues: 1:10:15
22. Vera Marđonović: 1:11:28
23. Kryetari i Komunës Omer Bajraktari: 1:14:00
24. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 1:15:00
25. Trupat punues: 1:16:49
26. Ahmed Aloshi:1:20:43
27. Trupat punues: 1:25:18
28. Ahmed Aloshi:1:26:34
29. Naser Resulbegović: 01:29:09
30. Ahmed Aloshi:1:33:00
31. Nënkryetarja i Komunës Nela Milović: 01:34:34
32. Trupat punues: 01:35:17
33. Minir Karamanaga : 01:35:50
34. Nënkryetarja i Komunës Nela Milović: 01:37:33
25. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:38:20
26. Trupat punues: 01:39:26
27. Kryetari i Komunës Omer Bajraktari: 01:40:18
28. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:41:36
29. Naser Resulbegović: 01:43:25
30. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:46:45
31. Haxhi Sulejmani: 01:48:05
32. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:48:24
33. Aslan Lunji: 01:49:13
34. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 01:57:05
35. Izbor i Imenovanja Aslan Lunji: 02:15:13
36. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 02:24:00
37. Kryetari i Kuvendit Ardijan Mavriq: 02:29:06