Në regjistrin e organizatave sportive në Drejtorinë për të rinj dhe sport janë regjistruar këto organizata sportive në pajtueshmëri me Ligjin për sport (“Fl. zyr. MZ”, nr. 36/11):

 1. Klubi i atletikës “Maroviq”,
 2. Bridge club - i  “All in”,
 3. Bridge club - i  “Texas”,
 4. Klubi i futbollit “Ulqini”,
 5. Klubi basketbollit "Jadran"
 6. Karate klubi “Albulena”,
 7. Karate klubi “Rei”,
 8. Karate klubi “Champion”,
 9. Karate klubi "Ulqin"
 10. Taekwondo klubi "Ulqini"
 11. Ju Jutsu klubi "Albulena"
 12. Klubi i peshkimit sportiv “Neptune”,
 13. Klubi i peshkimit "Bojana"
 14. Klubi i futbollit i të rinjve “Otrant Olimpic”,
 15. Kite surfing klubi sportiv “Pacha”,
 16. Kite surfing klub "Wind Up"
 17. Shoqata sportive rekreative “Belvi”,
 18. Shoqata sportive rekreative “Dolcinium”,
 19. Shoqata sportive rekreative “Makul”,
 20. Klubi i peshkimit sportiv “Cuba”,
 21. Klubi i ping pongut “Valdanosi”
 22. Klubi i tenisit “Ada nec Montenegro”
 23. Klubi hendbollistik i grave “Ulqini”
 24. Klubi hendbollistik i burrave “Ulqini”
 25. Klubi hendbollistik "Ulqin 2010"
 26. Kite surfing klubi sportiv "Kite surf MNE"
 27. Klubi shahistve "AN pasan"