Propozim raporti i gjendjes se rregullimit te hapsirës për vitin 2019

Data: 15. Maj 2020. | Madhësia: 1.04MB | Adobe PDF

Raporti i punës së kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale për vitin 2019

Madhësia: 1.42MB | Adobe PDF

Propozim Vendimi për dhënien e pelqimit në Programin e kryerjes së veprimtarive komunale SH.P.K. "Veprimtaritë komunale" – Ulqin për vitin 2020

Madhësia: 19.41MB | Adobe PDF

Propozim Rregullorja e punës së Kuvendin të Komunës së Ulqinit

Madhësia: 0.39MB | Adobe PDF

Raporti për realizimin e Programit vjetor të kryerjes së veprimtarisë komunale dhe pasqyrimi financiar për SH.P.K. ,, Veprimtaritë Komunale '' - Ulqin

Madhësia: 7.77MB | Adobe PDF

Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës së SH.P.K. ,,Parking servisi '' për vitin 2020

Madhësia: 3.41MB | Adobe PDF

Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e Kryetarit të Komunës nr. 01-680/20-2 i dates 05.05.2020. mbi nxjerrjen e Programit të masave në përkrahje qytetarëve dhe ekonomisë gjatë kohës së pandemisë virusit Corona

Madhësia: 1.95MB | Adobe PDF

Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës së SH.P.K. ,, Mozhura'' për vitin 2020

Madhësia: 1.11MB | Adobe PDF

Propozim Vendim për ngritjen e monumentit me ngritjen e përmendores kushtuar viktimave të termetit të vitit 1979

Madhësia: 1.09MB | Adobe PDF

Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e vendimit për kushtet dhe mënyrën e emitimit të muzikës

Madhësia: 0.08MB | Adobe PDF