10. Novembar 2023.
Potpisana odluka za izgradnju Fabrike za preradu maslinovog ulja

Danas je potpisana odluka za izgradnju Fabrike za preradu maslinovog ulja!

Porodica Hajdari, koja posjeduje preko 3.000 (3 hiljade) stabala maslina u Anamaljskom području, uskoro će započeti izgradnju poslovnog kompleksa s izgradnjom fabrike za preradu i pakovanje maslinovog ulja, kao i pratećih objekata za seoski turizam u Anamljskom području!

Ova investicija porodice Hajdari vrijedna cca 2.000.000,00 $ (2 miliona $) biće jedna od najvećih i najmodernijih investicija za Opštinu Ulcinj!