O Ulcinju

Ulcinj je primorski grad osnovan u V vijeku p.n. ere. Opština Ulcinj ima površinu od 255 km².

Većinsko stanovništvo Opštine Ulcinj su Albanci, koji su autohtoni stanovnici Ulcinja. Sem Albanaca u Ulcinj žive i Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Muslimani, romi, egipćani i druge manje zajednice. Većinsko stanovništvo Ulcinja pripada islamskoj vjeroispovjesti, zatim pravoslavnoj i katoličkoj.

U Opštini Ulcinj, u službenoj upotrebi su crnogorski i albanski jezik, jednaki po Statutu.

Ulcinj ima izvanredan potencijal za razvoj raznih oblika turizma.

Ovaj grad ima raznovrsne plaže, uključujući pješčane, stjenovite i kamenite plaže pored borove šume, koje pored lijekovitog dejstva morske soli, imaju lijekoviti pijesak, izvore mineralnih sumpornih voda i mineralno blato.

Ulcinj cijelom svojom površinom ima izlaz na Jadransko More, graniči se sa rijekom Bojanom, uključujući planinu Rumiju i Šasko jezero.

Isto tako ima veliki broj arheoloških lokacija raznih doba istorije grada, kao što su Stari Ulcinjski grad preko 2500 godina star, stari grad Šasa, kao i veliki broj religijskih objekata koji govore o kulturi i duhovnom životu grada.

Ulcinj ima povoljne geografske i klimatske uslove za razvoj vodenih sportova (kite surfing, surfing, ronjenje itd.), planinskih sportova (hiking, paragliding, planinski biciklizam), ali i sportova kao što su fudbal, tenis, košarka, lov, ribolov itd.