Predsjednik Opštine

Predsjednik Opštine

Omer Bajraktari je rođen 21. jula 1988. godine u Baru.

Osnovnu školu “Maršal Tito” i Srednju školu „Bratstvo-jedinstvo“ - opšti smjer, završio je u Ulcinju.

2012. godine završio je Ekonomski fakultet u Podgorici - smjer finansije i bankarstvo, na Univerzitetu Crne Gore, stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste.

2015. godine je položio Stručni ispit za rad u državnim organima.

Usavršavao se iz oblasti računovodstva i revizije, 2019.godine stiče zvanje i licencu za “Ovlašćenog računovođu“.

Usavršavao se takođe iz oblasti profesionalnog procjenjivača nepokretnosti, a 2019. godine mu se dodjeluje licenca „Ovlašćeni procjenjivač za nepokretnosti“.

Član je Instituta računovođa Crne Gore i Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore.

Omer Bajraktari ima preko 10 godina radnog iskustva.

Od 2012-2014. odradio pripravnički staž i radio kao šef računovodstva u računovodstvenoj agenciji DOO AG Finance Ulcinj

2014-2016. godine obavljao funkciju menadžera Opštine Ulcinj, kao najmlađi menadžer jedne opštine u Crnoj Gori.

2016 -2018. godine samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju u Opštini Ulcinj.

Od maja 2021. godine obavljao dužnost koordinatora Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom za opštine Ulcinj i Bar.

Tokom profesionalne karijere obavljao je i druge zadatke kao:

· Član Nadzornog odbora Turističke organizacije Ulcinj.

· od 2018. godine biran za odbornika u Skupštini Opštini Ulcinj

· 2014-2015. godine, zamjenik koordinatora Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja opštine Ulcinj 2016-2020. godine

· 2014-2016. godine  aktivan učesnik u procesu izrade Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj.

Omer Bajraktari je osnivač Građanskog pokreta URA.

U junu 2015. godine izabran je za predsjednika Opštinskog odbora GP URA Ulcinj, funkciju koju i danas obavlja.

Član je Glavnog odbora GP URA od osnivanja.

Facebook: https://www.facebook.com/omerbajraktariul

Instagram: https://www.instagram.com/omerbajraktariul/