U okviru Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti nude se  usluge   Kancelarije  za prevenciju bolesti zavisnosti  koja  posluje u skladu sa preporukama Nacionalnog saveta Crne Gore u borbi protiv narkomanije i drugih problema zavisnosti i devijantnog ponašanja.

Službi  se mogu obratiti u slučaju potrebe za pomoći, informacija i saveta o prevenciji narkomanije i problema zavisnosti, koji će biti dostupne  građanima, roditeljima, nastavnicima, mladim ljudima , stručnjacima , predstavnika nevladinih organizacija i sl.

Isto tako, svaka zainteresovana strana  koja učestvuje u procesu obrazovanja mladih

I želi da doprinese sprečavanju i ublažavanja posledica korišćenja droga i zavisnosti od pojave, mogu biti usmereni na saradnju u prevenciji.

Blerim Gjeloshi

Adresa:    Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb

Tel.:          +382 30 412 650

E mail:      info.prevention@ul-gov.me